Політика конфіденційності
Обробка персональних даних

Політика конфіденційності щодо обробки та забезпечення захисту персональних даних

Головна -> Політика конфіденційності
image
Політика конфіденційності

Ми вдячні Вам за відвідування нашого сайту. Ця політика безпеки пояснює, яким чином може бути використана персональна інформація, що збирається на сайті. Зверніть увагу, що використовуючи цей сайт, Ви приймаєте умови, описані в тексті політики конфіденційності.

1. Загальні положення

1.1. Політика конфіденційності персональної інформації (далі - Політика) діє відносно всієї інформації, яку компанія "ХостіЯ" може отримати про Клієнта під час використання ним сайту https://hostia.ua/ і під час виконання "ХостіЯ" будь-яких угод і договорів з Клієнтом.

1.2. Мета Політики полягає у доведенні до осіб, які надають свої персональні дані, необхідної інформації, що дає змогу оцінити, які персональні дані та з якими цілями обробляються "ХостіЯ", які методи забезпечення їхньої безпеки реалізуються.

1.3. Політика забезпечує захист прав і свобод суб'єктів під час оброблення їхніх персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, а також встановлює відповідальність осіб, які мають доступ до персональних даних, за невиконання вимог, що регулюють оброблення та захист персональних даних.

1.4. Клієнти, повідомивши "ХостіЯ" свої персональні дані, зокрема за посередництвом третіх осіб, визнають свою згоду на обробку персональних даних відповідно до Політики.

1.5. Політика поширюється на дані, отримані як до, так і після набуття чинності Політики.

1.6. "ХостіЯ" має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності в будь-який час і може змінювати Політику без попереднього повідомлення.

2. Поняття та склад персональних даних

2.1 В рамках Політики під "персональною інформацією Клієнта" вказується персональна інформація, яку Клієнт надав про себе самостійно при створенні облікового запису в особистому кабінеті або яку було отримано автоматично в процесі використання сайту https://hostia.ua. Отримані персональні дані можуть містити:

- прізвище, ім'я, по батькові.

- паспортні дані, дані інших документів, що посвідчують особу (серія, номер, дата видачі, код підрозділу та найменування органу, що видав документ скан паспорта);

- адреса місця проживання та прописки;

- номери контактних телефонів, адреса електронної пошти;

- дані, що автоматично передаються через сайт https://hostia.ua/ "ХостіЯ" в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Клієнта програмного забезпечення, зокрема IP-адресу, дані файлів cookie, інформацію про браузер Користувача, час доступу, адресу сторінки, яку він запитує.

2.2. Залежно від суб'єкта персональних даних, "ХостіЯ" для здійснення своєї діяльності та для виконання своїх зобов'язань може обробляти персональні дані таких категорій суб'єктів:

- персональні дані працівників "ХостіЯ" - інформація, необхідна у зв'язку з трудовими відносинами, що стосуються конкретного працівника.

- персональні дані Клієнта - інформація, необхідна "ХостіЯ" для виконання своїх зобов'язань у межах договірних відносин з Клієнтом та для виконання вимог законодавства.

2.3. Зазначений перелік не є вичерпним і до нього можуть вноситися зміни.

2.4. "ХостіЯ" не перевіряє достовірність даних, наданих клієнтом, і не здійснює контроль його дієздатності. Відповідальність за достовірність, актуальність і достатність даних лежить на Клієнті, який їх надав.

3. Підстави та цілі обробки даних клієнта Клієнта

3.1. "ХостіЯ" збирає та зберігає персональні дані Клієнта, необхідні для надання послуг, виконання угод і договорів, виконання зобов'язань перед Клієнтом.

3.2. "ХостіЯ" так само може використовувати дані Клієнта в таких цілях:

- ідентифікація Клієнта в рамках договорів;

- зв'язок з Клієнтом у разі потреби, зокрема направлення пропозицій, повідомлень, інформації та запитів, як пов'язаних, так і не пов'язаних з наданням послуг, а також обробка заяв, запитів і заявок Клієнта;

- поліпшення якості послуг.

4. Терміни та методи обробки персональних даних

4.1. Строки обробки персональних даних визначаються виходячи з цілей обробки в інформаційних системах "ХостіЯ", відповідно до строку дії договору, угоди із суб'єктом персональних даних.

4.2. У процесі надання послуг, під час здійснення своєї діяльності "ХостіЯ" використовує автоматизовану та неавтоматизовану обробку персональних даних.

4.3. Сукупність операцій оброблення включає збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення даних.

5. Обробка персональної інформації

5. Обробка персональної інформації за допомогою Cookie

5.1. Для підвищення ефективності та безпеки роботи сайту https://hostia.ua використовуються файли cookie.

5.2. Клієнт усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, які він використовує для відвідування сайтів у мережі інтернет, можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

5.3. "ХостіЯ" має право встановити, що надання певних функцій можливе лише за умови, що приймання та отримання файлів cookie дозволено Клієнтом.

5.4. Структура файлу cookie, його зміст і технічні параметри визначаються "ХостіЯ" і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Клієнта.

6. Конфіденційність і захист персональних даних

6.1. Доступ до персональних даних Клієнта можуть отримати співробітники "ХостіЯ", тільки в рамках виконання своїх посадових обов'язків. "ХостіЯ" вимагає від своїх співробітників дотримання конфіденційності та забезпечення безпеки персональних даних, під час їх обробки.

6.2. "ХостіЯ" вправі передати персональні дані третім особам у таких випадках:

- клієнт висловив згоду на такі дії;

- передача передбачена законодавство Європи, та інших найближчих країн світу в рамках встановленої законодавством процедури.

При цьому до набувача переходять усі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманих ним даних.

7. Права та обов'язки Клієнта

7.1. Клієнт має право на:

- повну інформацію про його персональні дані та обробку цих даних.

- вільний безоплатний доступ до своїх персональних даних, за винятком випадків, передбачених законом;

- вимога виключення або виправлення невірних чи неповних персональних даних;

7.2. Клієнт зобов'язаний:

- надати при укладенні договору необхідні документи та інформацію, що містить достовірні відомості;

- своєчасно повідомляти про зміну відомостей, що відносяться до персональних даних, у тому числі про зміну паспортних даних, місця реєстрації тощо

image

Хостинг за 0.65 USD на місяць!

Отримайте швидкий хостинг для сайту, високоякісну підтримку. А також купу всіляких бонусів на кшталт безкоштовного домену, безкоштовного SSL-сертифіката, низької ціни та іншого.

  • Ми гарантуємо швидкий хостинг!
  • Якісний сервіс і низькі ціни!
  • Високий uptime 99.9% доступу до сайту

Поширені запитання про договір на послуги

Публічний договір визначає порядок надання послуг, а також взаємні права.